Våra varumärken

Snake River Farms Wagyu, USA

Ett amerikanskt Wagyukött från Idaho som har ett sånt fantastiskt renommé att det varje år får vara leverantör till Oscarsgalan. Uppvuxna på slätterna kring Snake River i Idaho och får en långsam uppfödning med en mer energirik diet i ca 500 dagar.

Har en gradering på 6-8 på den japanska BMS-skalan (Body Marbling Score). 

  

Deraza, Spanien

Raza Ibérica är namnet på den Iberiska grisen från Spanien som funnits på den iberiska halvön i tusentals år. Utmärkande för Ibericogrisen är deras svarta klövar vilket gett upphov till namnet på den världsberömda skinkan, Pata Negra. Grisarna är dessutom kända för sina goda aptit och en enastående förmåga att lägga på sig intramuskulärt fett, vilket ger upphov till ett fantastiskt mört och smakrikt kött. Ibericogrisen från DeRaza är också garanterat frigående, därav namnet Cebo de Tierra.

 

 

 

 

Ocean Beef, Nya Zeeland

Ett fantastiskt och unikt nötkött av angusras från Nya Zeeland där djuren under de första 18 månaderna är ute och betar fritt i naturen innan de bästa stutarna väljs ut för att få en mer energirik diet bestående av GMO-fritt spannmål från omkringliggande gårdar. De sädesslag som ingår i dieten är bland annat havre, korn, hö och majsensilage. Ingen hormon eller antibiotika användning alls.

Dessutom får djuren färskt dricksvatten från Nya Zeeländska Sydalperna.

Ocean Beef kännetecknas också av att det är världens enda utfodringsområde belägen vid havet, därav namnet, vilket främjar en god luftgenomströmning och skapar en dammfri miljö för djuren.

 

 

 Grand Ana Paula, Uruguay

Den mest förekommande rasen i Uruguay är Hereford och Angus, båda kända som två av världens bästa raser för köttproduktion. I Uruguay  har dessa djur levt frigående i en extensiv uppfödning, där djuren fått beta naturligt gräs i egen takt med skiftande betesmarker, de första 20 månaderna. Köttet från djuren som Globe Foods köper in kommer från stut eller kviga med  krav på minimivikt och fettansättning, att djuret måste vara max 30 månader samt att djuret ska ha slutgötts på spannmål under minst 100 dagar.

Dessa krav ger ett kött som är exceptionellt bra i både mörhet och saftighet.  Djuren har varit friska och ej fått antibiotika under uppväxten. Varumärket Grand Ana Paula köper vi direkt från producenten i Melo, som startades av 350 lokala bönder. Numera har anläggningen sålts till Athena Foods, men de lokala bönderna har fortfarande en framträdande roll.KOBE Beef, Japan

För att få kallas Kobe kött måste djuren vara födda och uppväxta i Hyogo prefekturen som ligger i sydöstra Japan på ön Honshu. 

Kobe kött graderas också enligt mycket strikta kriterier och för att få kallas Kobe kött bedöms fyra parametrar avseende köttkvalitet på en skala 1-5 och dessa är; köttets marmoreringsgrad, köttets färg och klarhet, köttets textur och fasthet, köttets färg, kvalitet och lyster. Vidare bedöms hur mycket kött det går att få fram på varje djur och det enligt en skala A-C. Sist men inte minst så finns det en ännu exaktare skala vid namn BMS (Body Marbling Score) som löper fram 1-12 och som enbart fokuserar på marmoreringsgrad. För att summera så kan vi säga att för att få kallas Kobe så måste djuret vara minst uppnå följande krav avseende köttets kvalitet; Köttkvalitet 4-5, djurets avkastning A-B och en BMS på minimim 6.

 

 

 

 

Svenska Viltråvaror, Sverige

Dovhjorten kommer från Svenska Viltråvaror som har en modern anläggning vid Addarsnäs, strax utanför Norrtälje. Viltköttet kommer framförallt från omkringliggande gårdar och alla detaljer är märkta ner till gårdsnivå. Svensk dovhjort är dessutom det naturligaste man kan tänka sig, närproducerat från djur som har levt hela livet i frihet.

 

 

 

 

Ovation, Nya Zeeland

Lammet från vår producent Ovation är uppvuxen på en av de mest orörda platserna på vår jord, närmare bestämt Nya Zeeland. 

Gårdarna är utspridda över Nya Zeelands norra ö, där gräset växer i överflöd och lammen fritt kan vandra på frodiga betesmarker. Detta i kombination med frisk luft och en stressfri miljö, ger friska och livskraftiga lamm som i sin tur ger en fantastisk köttkvalitet.

 

 

 

 

Goldbeef, Tyskland

Nötköttet från Goldbeef av 100 % Simmentalras kännetecknas av att det kommer från lite fetare kor som har kalvat ett par gånger och är ungefär 4-5 år gamla. Djuren är uppfödda hos tre lantbrukare i den del av Bayern som kallas Altbayern som kännetecknas av idylliska bergslandskap blandat med vackra naturparker och ringlande floder. Just Simmentalrasen är känd för sina lätta kalvningar, höga foderomvandlingsförmåga och en naturlig köttmarmorering.


Novillo Real, Uruguay

Novillo Real, ”den kungliga stuten”, är namnet på Globe Foods förstklassiga nötkött från Uruguay. Djuren kommer från Angus & Herefordras och är från stut som är ca 24-26 månader gammal. Fördelen med attanvända sig av de kända köttraserna Angus & Hereford i uppfödningen är att de har ett lugnt temperament, har lätta kalvningar

samt en god foderomvandlingsförmåga som ger köttet en fin struktur och marmorering. Vidare så har Novillo Real ett gediget djurvälfärdsarbete och har bland annat anlitat den världskände veterinären Dr Temple Grandin som har utvärderat och utvecklat deras djuromsorgsprogram.